Vida is in de basis gericht op kinderen en jongeren en hun netwerk (ouders, vrienden, school, etc.). De thema’s zijn vertrouwen, respect voor jezelf en anderen, relaties opbouwen en onderhouden, grenzen kunnen aangeven en je eigen koers durven volgen. De training is gebaseerd op Rots en Watertraining. Je leert mee te bewegen als water en staat krachtig als rots. De training kan gegeven worden in een groepje t/m 4 personen en bestaat uit 8 sessies.