WIJ-coaching vindt bescherming van gegevens van u of uw kind erg belangrijk.

We streven ernaar om het voor u duidelijk en inzichtelijk te maken wat er gebeurt met uw persoonsgegevens.

Dit betekent dat informatie die in het bezit is van WIJ-coaching

  • door u als ouder rechtstreeks verstrekt is aan WIJ-coaching, of via derden verstrekt is, mits u daar de verstrekker persoonlijk toestemming voor heeft gegeven;
  • voor foto en film altijd toestemming wordt gevraagd voor evt. gebruik op social media, apps, artikelen e.d.
  • nooit door WIJ-coaching naar derden verzonden zal worden; correspondentie verloopt via u als ouder.
  • opgeslagen wordt in een dossier wat door u als ouder altijd inzichtelijk is;
  • uw gegevens twee jaar na het beĆ«indigen van de samenwerking worden vernietigd.

De informatie die WIJ-coaching van uw kind verzamelt, wordt ten alle tijden alleen maar gebruikt om de dienst te kunnen verlenen waar u om vraagt.

Uw gegevens worden door WIJ-coaching in een afgesloten dossierkast bewaard.