Tarieven

Oriënterend/intake gesprekgeen kostenmaximaal ½ uur
  maximaal 1 ½ uur
Coachsessie in praktijk€ 65,001 uur
Oudergesprek, (tussen-)eindgesprek€ 65,001 uur
(Eind)verslag op verzoek€ 65,00 1-3 A-4tjes
Oudercoachsessie€ 65,001 uur
Observatie op school*€ 75,001 uur
Vida weerbaarheidstraining€ 150,008 sessies

In het uurtarief zijn ook de kosten voor voorbereiding & uitwerking, kort overleg (mail of telefoon), gebruik van materialen, bijscholings- en lidmaatschapskosten verwerkt.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Mogelijke vergoeding
Coaching kosten kun je als ziektekosten opvoeren bij de jaarlijkse belastingaangifte. Tevens kunnen coaching kosten als activerende begeleiding worden betaald uit het Persoonsgebonden budget (PGB).

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Annulering
Zo nodig dienen gemaakte afspraken minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht.

op alle contacturen zijn de algemene voorwaarden van W.I.J. Coaching van toepassing.